OM VISUELLEKUNSTFAG

De visuelle kunstfagene i kulturskolen skal reflektere, eller ha sammenheng med hvilke uttrykksformer samfunnet rundt er opptatt av.
Kunst, arkitektur, design, håndverk og kunsthåndverk. Faget skal ta i bruk barns egne uttrykksformer og barns behov for eget uttrykk som en referanse til egen identitet og tilhørighet.

Elevene skal få kjennskap til og lære grunnleggende teknikker og teorier om form og farge. Elevene skal lære å stille ut egne arbeider og formidle disse.

Faget er organisert slik at elevene mottar en leksjon pr uke gjennom skoleåret i grupper. Det er 10 elever i hver gruppe. Disse er satt sammen etter alder og erfaring.

Prisliste i kulturskolen finner du her.

Lærer i visuelle kunstfag i Nome kulturskole er 

SISTE INNLEGG

Designed by -