DKS NOME

Nome har en lokal handlingsplan for Den kulturelle skolesekken, DKS Nome. Her får alle skoleelever i grunnskolen et møte med kunst og kultur. DKS Telemark er den regionale delen av Den kulturelle skolesekken.
Tilbudene koordineres og utarbeides av avdeling for kultur, fritid og folkehelse (KFF) og Nome kulturskole.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som bidrar til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Målene og prinsippene for arbeidet er nedfelt i St.meld. nr. 38 (2002-2003).

Målene med Den kulturelle skolesekken (DKS) er

 • å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
 • å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
 • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

 Den kulturelle skolesekken har to rom – DKS TELEMARK og DKS NOME.

DKS NOME

DKS Nome er det lokale rommet i Den kulturelle skolesekken. 
Den skal hvert år gi alle grunnskoleelever i Nome muligheten til å oppleve kunst og kultur. 
Kulturskolen har ansvar for administrasjon og utvikling av tilbudet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra skole, kunst/kulturliv og KN-etaten i kommunen. Gruppa jobber kontinuerlig med evaluering og utvikling av tilbudene.
Bruk av lokale kunstnere og kulturelle arenaer vektlegges når tilbudene til utarbeides.

Det er ett tiltak på hvert trinn:

 1. trinn – Sang, musikk og bevegelse
 2. trinn – Den store skolekinodagen
 3. trinn – Trommesirkel
 4. trinn –  Forfatterbesøk
 5. trinn – Historieformidling
 6. trinn – Historisk reise på Telemarkskanalen
 7. trinn – Verksted
 8. trinn – Teater
 9. trinn – Bilde, tekst
 10. trinn – Den store skolekinodagen

DKS TELEMARK

DKS Telemark er Telemark fylkeskommunes turneorganisasjon. Den vil hvert år tilby alle grunnskoleelever i Telemark minimum tre møter med profesjonell kunst og kunstnere innenfor uttrykkene scenekunst, billedkunst og kunsthåndverk og litteratur. I tillegg kommer Rikskonsertenes skolekonsertordning. Kulturetaten er koordinasjonsledd mellom fylkeskommunen og skolene.

Program DKS Nome 

Lokal handlingsplan for DKS Nome

NomeDen_kulturelle_skolesekken_Liggende_Logo_cmyk_Blaa

SISTE INNLEGG

Designed by -