OM KULTURSKOLEN

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Kirkebakken 18
Postadresse: Ringsevja 30, 3830 Ulefoss
Telefon: 35008706 / 94250429
kulturskolen@nome.kommune.no

Om kulturskolen

Nome kulturskole er en sosial og faglig stimulerende læringsarena, der barn og unge får utfordringer og mulighet til å utvikle sine evner under ledelse av profesjonelle instruktører og kunstpedagoger.

Nome kulturskole ønsker å være med på å skape en meningsfylt fritid for bar og unge i kommunen.
Kulturskolen gir mulighet for fordypning i musikk og kulturfag utover det grunnskolen kan tilby.
Et tilpasset opplegg for hver enkelt elev åpner for elevutfoldelse og kreativitet.
Kulturskolen byr på en kulturfaglig kompetanse som er verdifull for kommunen

Kulturskolen er lokalisert på den nye Holla 10-årige skole på Ulefoss og i Gamlebanken i Lunde.

Kulturskolen sitt fagtilbud er organisert i fire seksjoner – Musikk, Visuelle kunstfag, Teater og Dans.

Prisliste i kulturskolen finner du her.

Hvem kan være elev?

Alle har anledning til å søke om plass ved kulturskolen. Først og fremst er tilbudet rettet mot barn og unge i alderen 6 til 19 år, men voksne kan også søke om plass.

SISTE INNLEGG

Designed by -