FAGTILBUDENE

Undervisningen i visuelle kunstfag bygger på rammeplan for kulturskolen laget av Norsk kulturskoleråd.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Tegning

Tegning er gjerne det første visuelle uttrykk et barn bruker. På kulturskolen bruker vi mange ulike materialer i tegneundervisningen: Gråblyant, fargeblyant, olje- og tørrpastellkritt, kull og tusj er de viktigste. Elevene får tegne på papir av forskjellig kvalitet, farge og størrelse. Tegning øker forståelsen for 2- og 3-dimensjonale kvaliteter, og oppøver evnen til å forstå å kunne skape 3-dimensjonal effekt på 2-dimensjonalt material.
Tegning er derfor grunnleggende for all aktivitet innen kunstfagfeltet.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Maleri

Vi jobber med ulike problemstillinger knyttet til komposisjon og farge.
Vi tar utgangspunkt i ulike ting som landskap, modell eller stilleben. Fortellinger, gjerne elevenes egne historier, kan også være et utgangspunkt. Vi jobber både med figurative og abstrakte problemstillinger og sammenhengen mellom disse.

Elevene får grunnleggende undervisning i fargelære, men mer sentralt er den erfaring de får gjennom å eksperimentere med ulike farger og materialer. Vi bruker akrylmaling, akvarellmaling og iblant andre malingstyper (uten helseskadelige løsemidler), og eksperimenterer gjerne med blanding av materialer som eksempelvis blanding av pastell og akryl. Vi maler hovedsakelig på papir, kartong, eller lerret. Det å male handler også om bevegelse. Vi jobber både i små og store formater, ved staffeliet, på gulvet osv. Vi er også ute for å se og sanse omgivelsene, og maler gjerne akvarell utendørs.

 

Skulpturelle teknikker

Skulpturelle teknikker

Skulptur er et tredimensjonalt kunstverk av enhver type. Den tradisjonelle skulpturen framstår ofte som en representasjon knyttet til erindring og er figurativ. Den moderne skulpturen er i sammenligning stedløs, abstrakt og selv-referensiell. Moderne skulpturer kan være laget av industrielle materialer og kan også være ferdig produserte gjenstander som kunstneren har valgt ut i en bestemt hensikt. Hos oss er skulptur individuelt arbeid eller det kan være elementer til en installasjon. Vi arbeider for eksempel med leire, streng, papirmasse og for øvrig alle tilgjengelige materialer som ikke krever tunge tekniske prosesser i fremstillingen.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Andre teknikker

Ut over tegning, maleri og skulptur vil elevene komme innom flere andre teknikker som for eksempel foto, collage, grafiske teknikker, linosnitt, osv.

SISTE INNLEGG

Designed by -