PRISER

Prisene på alle fagtilbud fastsettes og justeres årlig av Nome kommune når neste års budsjett vedtas i desember.

Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i Kulturskolen.
Ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har et tilbud når forutsetningene ellers er like.

Prisliste for skoleåret 2022/2023

Musikk

Pris
(pr. semester hvis ikke annet er opplyst):
Sang- og instrumentundervisning: 1.600,–
Instrumentleie:
Vanlig instrumentleie 300,–

Dans

Pris
(pr. semester hvis ikke annet er opplyst):
Dans
45 min/leksjon, 1 g/uke
1.300,-
Knøttedans (barn i førskolealder)
45 min/leksjon, 1 g/uke
1.300,-

Teater

Pris
(pr. semester hvis ikke annet er opplyst):
Teater
90 min/leksjon, 1 g/uke
1300,-

Visuelle kunstfag

Pris
(pr. semester hvis ikke annet er opplyst):
Billedkunst elevplass 1600,–
Keramikk-kurs (6 uker) 1000,–
Materiellpenger 200,-

Ensemble

Band
45 min/leksjon, 1g/uke
1000,-

Kulturkortet

Kulturkortet for barn og unge i Nome gir deg rabatt på forskjellige tilbud i kommunen. Med kulturkortet får du blant annet GRATIS elevplass for et helt skoleår på alle våre gruppetilbud – dans, teater og visuell kunst.

Kontingentreglement

Elevkontingent faktureres to ganger årlig, og er knyttet til kommunens purrings- og inkassosystem.

Kontingentsatsene fastsettes for ett år om gangen og justeres pr. 1. januar i forbindelse med behandling av kommunens handlings- og økonomiplan.

Det gis 50% søskenmoderasjon når samme foresatt står som betaler. Moderasjon gjelder billigste kontingent og på tvers av tilbudene. Det gis ikke moderasjon hvis man har plass på flere disipliner eller ved deltakelse på kortkurs.

For endring av betaler (fakturamottaker), kontakt kulturskolens administrasjon!
Skolen kan ikke gjøre endring i status på betaler (fakturamottaker) uten skriftlig samtykke fra begge parter.

Alle priser er pr. semester

Det gis ingen reduksjon i pris ved sen start i august, september eller i januar.

Reduksjoner etter dette:
250,- i reduksjon ved oppstart i oktober og februar.
500,- i reduksjon for oppstart i november og mars.
750,- i reduksjon for oppstart i desember og april.

Innbetalt kontingent refunderes ikke, bortsett fra i spesielle tilfeller.

Lærere kan ikke motta utmeldinger! Mer om utmeldingsrutinene finner du i kulturskolens vedtekter.

SISTE INNLEGG

Designed by -