INSTRUMENTLEIE

Nome kulturskole har noen instrumenter til utleie for elever som ikke har eget eller som trenger instrumenter i opplæringsstørrelse. Merk av i søknadsskjemaet om du ønsker å leie instrument av kulturskolen.

Strykeinstrumenter
Elever på stryk er ofte så små at de må ha instrument i opplæringsstørrelse. Nome kulturskole har slike instrumenter til utleie. Når eleven har blitt så stor at hun/han kan spille på fullstørrelse-instrument, anbefaler vi at det kjøpes eget instrument.

Band-instrumenter 
For opplæring i band har vi noen el basser og noen el gitarer til utleie.
Antall elevplasser på disse instrumentene er betydelig høyere så det er en stor fordel å ha eget instrument.

For andre instrumentgrupper
Elever som får opplæring gjennom skolekorpsene på treblås, messingblås og slagverk får leie instrument av korpsene. Nome kulturskole har ikke instrumenter til utleie for korpselever.

Hvis du vil spille piano må du også ha eget instrument.

Reglement for instrumentleie

Leietaker har fullt ansvar for instrumentet i leieperioden, inkludert ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå.

Kulturskolen har ikke egen instrumentforsikring.
Reparasjoner på kulturskolens instrumenter skal kun utføres av faglært instrumentreparatør.
Kontakt kulturskolen for å bli henvist til godkjent reparatør.

Dersom instrumentet skulle komme bort, må instrumentet erstattes av leietaker.

Leieavgiften blir fakturert sammen med skolepengene hvert semester.

SISTE INNLEGG

Designed by -