BAND

Nome kulturskole tilbyr bandundervisning både på Ulefoss og i Lunde.

Å spille sammen i band er morsomt og både musikalsk og sosialt utviklende. Kulturskolens bandtilbud omfatter både individuell opplæring og samspill.

I sammensetningen av bandene tar vi hensyn til både musikalsk nivå, alder og sosial tilknytning (f.eks. skolekrets).  Bandene spiller musikk i sjangrene pop, rock og jazz og spiller jevnlig på konserter.

Det er et begrenset antall plasser, og opptak vil skje på grunnlag av bandsammensetning og lærernes vurdering.

Kulturskolens band deltar i løpet av året på flere spennende prosjekter. De vil få mulighet til å jobbe mot konkrete prosjekter, samt fokusere på øvingsmetoder og prosesser som gir resultater i forhold til mer langsiktige mål, både individuelt og som gruppe.

Instrumentene det undervises på er:

Gitar, bassgitar, trommer, keyboard/piano og sang. 

Du kan søke på band selv om du spiller et annet instrument, under forutsetning av at du mottar undervisning på instrumentet og har mulighet til å få veiledning i forhold til det materialet vi arbeider med i bandundervisningen. Nedre aldersgrense er 11 år.

Bandlærer i Nome kulturskole er

SISTE INNLEGG

Designed by -