SANDKASSA

Vi har gleden av å presentere vårens program i Den kulturelle sandkassa – et ledd i Nome kommunes kunst- og kultursatsing for de minste barna, fra 1 til 6 år.
Våre aller minste innbyggere kan glede seg til mange spennende produksjoner denne våren.
Den kulturelle sandkassa er et pilotprosjekt som barnehagene skal være med på de neste årene.
Intensjonen med “Den kulturelle sandkassa” er at barn i førskolealder skal få tilgang på gode kunst- og kulturopplevelser. Denne satsingen har utspring i en holdning om at tidlige kulturopplevelser gir det beste utgangspunktet  for evnen til å forstå og vurdere kunst og kulturuttrykk og for egen kreative utfoldelse. I en treårsperiode skal vi i samarbeid med Oppvekstetaten jobbe for å høyne kvaliteten på, og bidra til høyere frekvens av kunst- og kulturaktivitet i barnehagen.
Se høstens program med informasjon om de forskjellige aktivitetene HER

SISTE INNLEGG

Designed by -