FAGTILBUDENE

Elever i teater/drama gis innblikk i ulike deler av en teateroppsetning – alt fra

sceneuttrykk 
stemmebruk 
manuslesning 
skuespillerkunst
scenografi 
lys og lyd.

I tillegg jobbes det med ulike typer
dramalek,
samarbeidsøvelser,
trygghetsøvelser, bevegelseforming
og sang.

Vi legger vekt på at barna skal bli trygge på scenen, kunne være i samspill med andre, og våge å være i fokus. Undervisningen er i utgangspunktet en time en gang i uka, men elevene må regne med at de i perioder må møte oftere.

Elevene jobber både med egne tekster – individuelt og i grupper, og ferdige tekster som dramatiseres. I teaterundervisningen er forestillinger en viktig del av faget, og elevene har en større produksjon hver vår, i tillegg til deltagelse på kulturskolens felles forestillinger og konserter.

Etter hvert som forestillingen tar form, vil det være nødvendig med en del fleksibilitet fra elevenes side. Elever som satser på teater må prioritere dette høyt.
I en teatergruppe er alle avhengige av hverandre.
Foreldrene til teaterelever vil også måtte regne med å yte en innsats i forbindelse med forestillingene.

Gruppeinndeling

Teaterelever er delt inn i grupper og øver i kulturskolens Blackbox hver onsdag.

Nybegynner teater kl 17.30-18.45
Nybegynner teater (10-12 år) fokuserer vi på trygghet og improvisasjon og elevene vil i tillegg lære mer om stemmebruk, enkelt manusarbeid og rollespill.
Viderekommende teater kl 19.00-20.15

Viderekommende teater  får elevene starte arbeidet med en større sceneproduksjon, manusarbeid og  dans/koreografi. Elevene vil presentere en årlig produksjon med forestillinger.

SISTE INNLEGG

Designed by -