Korps og blaÌŠseinstrumenter

KORPS OG BLÅSEINSTRUMENTER

Kulturskolen tilbyr opplæring på de aller fleste blåseinstrumenter.  

Blåseinstrumenter er først og fremst et samspillinstrument og store deler av blåseundervisningen er rettet mot skolekorpsene i Nome kommune.

Elever kan leie instrumenter, enten av kulturskolen eller av skolekorpset.

Skolekorps er en flott hobby uten reservebenk!

Korpsene gir, i tillegg til god instrumentalopplæring, et godt sosialt fellesskap.

Vil du spille i skolekorps, ta kontakt med skolekorpset.

Vil du vite mer om “ditt” korps eller om Norges Musikkorps Forbund sine arrangementer og nyheter, klikk på denne linken: musikkorps.no/ 

Dirigentene og mange av lærerne i skolekorpsene er ansatt i Nome kulturskole.

Du kan starte i skolekorps fra du går i 3.trinn, og påmelding til korpsene gjøres direkte til det aktuelle korpset

SISTE INNLEGG

Designed by -