TILRETTELAGTE TILBUD

Vi ønsker at kulturskolen skal være et godt tilbud til alle, og prøver så godt vi kan å legge best mulig til rette for hver enkelt elev. For elver som trenger litt ekstra tilrettelegging, kan vi tilby «skreddersydd» undervisningsopplegg.

Mestring av et instrument – gjerne i samspill med andre – er et mål.

Vi tar tak i elevens potensiale og ønsker, og skaper grunnlag for vekst og musikkglede. Det benyttes piano, enkle fløyter, rytmeinstrumenter/ trommer, sanger, sangleker, rim og regler og lytting til musikk. De fleste av kulturskolens ordinære tilbud vil kunne tilpasses spesielt.

Ta kontakt med oss så finner vi ut sammen hvilket tilbud som kan passe best både ut fra elevens ønsker og muligheter for spesiell tilpasning av tilbudet. Det er viktig at vi får god informasjon i forkant, og i noen tilfeller har en ekstra omfattende dialog underveis.

Tilbudet er til barn fra 6 år.

SISTE INNLEGG

Designed by -