OM TEATERAVDELINGEN

Er du glad i drama og teater?

Kulturskolens teater/dramatilbud er for elever i 3.klasse og oppover.

Undervisningen finner sted i Blackbox på den nye Holla 10-årige skole på Ulefoss.
Undervisningen foregår i aldersbestemte grupper med maks 10 elever i hver gruppe.
I tillegg får elevene ekstra undervisning i forbindelse med stykker/oppsetninger.
Teaterlæreren vil informere nærmere om tider for disse øvelsene.

Gjennom året setter vi opp en til to forestillinger.
Da får du mulighet til å jobbe med teksttolkning og rollearbeid.

Det kan bli aktuelt med et utvidet tilbud i form av seminarer eller workshop der elever som viser stor arbeidsinnsats og interesse innenfor konkrete fagområder, kan delta. Det er den faglige ledelsen ved teateravdelingen som avgjør hvem som kan delta på disse seminarene.

Prisliste i kulturskolen finner du her.

Dramalærer i Nome kulturskole er

 

SISTE INNLEGG

Designed by -