STRYK

Fiolin – bratsj – cello – kontrabass 

I kulturskolen kan du få undervisning på alle strykeinstrumenter.
Fiolin er et av de mest populære instrumentene og har dessverre en av de lengste ventelistene.

Undervisning på fiolin foregår hovedsakelig som enkeltundervisning. I tillegg arrangeres ulike former for samspill, også på tvers av instrumentgrupper. Elevene tilbys jevnlig mulighet til å delta på huskonserter og større felles kulturkonserter/forestillingen.

Undervisningen er satt sammen etter alder og nivå. Alle elever får oppfølging på sitt nivå.
Repertoaret som brukes i fiolinundervisningen skal gjenspeile elevenes egne ønsker samtidig som det også skal bidra til å gi elevene kunnskap innen det de ennå ikke kjenner. Elevene skal både lære seg å gjenskape, og lære å skape noe eget.

Læreren vil gi tips om hvilken lærebok som er aktuell for eleven.

Skolen har instrumenter til leie i mindre størrelser som passer eleven. Ønsker man å kjøpe sitt eget instrument så vil kulturskolen kunne bidra med veiledning for å finne riktig størrelse og kvalitet på instrumentet.

Fiolinlærer i Nome kulturskole er

SISTE INNLEGG

Designed by -