SANG

Målsetningen for sangundervisningen i Nome kulturskole er å utvikle trygge sangere, med allsidig teknikk og stor sangglede. Gleden ved å synge skal være en sentral del i undervisningen.

Elevene skal gjennom undervisningen utvikle sangtekniske ferdigheter, musikalitet, evnen til å formidle, tekstforståelse samt å synge sammen med andre og å lære seg til å synge sammen med andre instrumenter.
Elevene skal også lære seg å bli aktive lyttere og lære om sine egne skapende evner.

Kunnskapen som eleven tilegner seg i kulturskolen er noe de kan ha glede av
og bruke her og nå, og senere i livets forskjellige faser.

Det kan i perioder før konserter innkalles til øvinger i større eller mindre grupper.
I den grad det lar seg gjøre tilpasses all undervisning individuelle behov og ønsker,
og sangpedagogen legger opp undervisningen utfra nivå og alder.
Repertoaret som brukes i sangundervisningen skal gjenspeile elevenes egne ønsker og referanser,
samtidig som pedagogen skal bidra til å skape interesse og kunnskap om også mer ukjent repertoar.

Notemateriale ordnes av pedagogen, og det forventes at sangeleven skaffer seg en perm der alt notemateriale samles og man får sin egen skreddersydde notebok.
Pedagogen kan også gi tips om hvilke notebøker som kan være aktuelt for eleven å skaffe seg.

Kulturskolen har sangundervisning i kulturskolens lokaler på Holla 10-årige skole.

Sangpedagog i Nome kulturskole er

SISTE INNLEGG

Designed by -