FAGPLANER

Norsk kulturskoleråd har på oppdrag fra sine medlemmer, som er kommunene i Norge, utarbeidet en ny rammeplan for kulturskolen. Gjennom dette dokumentet vil kulturskolene i landet få et innovativt og kvalitativt løft.

Med utgangspunkt i denne rammeplanen startet kulturskolene i Midt-Telemark i 2017 en felles prosess for å utvikle egne fagplaner i alle disipliner.

Fagplanene skal bidra til å tydeliggjøre fagenes innhold og mål for elever, lærere og foresatte.

 

SISTE INNLEGG

Designed by -