VELKOMMEN TIL FØRSTE ÅPEN SCENE I 2019! MANDAG 29. JANUAR KL 19 I AMFIET

NYHET!!! DANS FOR VOKSNE I KULTURSKOLEN

MUSIKK
DANS
VISUELLE KUNSTFAG
TEATER
Lørdag 26 Januar
DETEKTIVBYRÅ nr 2

Nome bibliotek avd Ulefoss

Mandag 28 Januar
ÅPEN SCENE
Amfiet

 

Mandag 25 Februar
ÅPEN SCENE

Lundevang

Lørdag 22 Mars
ORGELVERKSTED

Holla kirke

VIDEO

Designed by -