OM SØKNAD OG OPPSIGELSE

Nye søkere fyller ut elektronisk søknadsskjema og sender dette til kulturskolen innen 1. juni.
Elever som allerede har plass i kulturskolen skal ikke søke.
Elever som allerede er i kulturskolen men som ønsker å skifte disiplin, må sende inn søknadskjema, og blir behandlet på lik linje med andre søkere.
Det blir gitt skriftlig melding til alle innen 1. juli uansett om søkeren har fått plass eller ikke.
Søkere som ikke får plass blir satt på venteliste og har fortrinn ved neste inntak.
Elektronisk søknadskjema finner du her.

Påmeldingen til kulturskolen er bindende og gjelder for hele skoleåret (både høstsemester og vårsemester). Ønsker eleven å trekke seg fra påmeldingen før skoleåret starter må det skje skriftlig innen 1. juni.

Ønsker eleven å slutte til jul, må det gis skriftlig melding innen 1. desember. Dersom dette ikke er gitt, blir kunden fakturert.

Alle nye elever som begynner i kulturskolen har prøvetid fram til 15. september. Ønsker eleven å slutte må det meldes skriftlig til kulturskolen. Alle nye elever som får undervisning etter 15. september blir fakturert for hele semesteret.

Oppsigelsen må være skriftlig/sendt på mail og underskrevet av foreldre/foresatte. Dersom vi ikke mottar skriftlig oppsigelse blir eleven fakturert for gjeldende semester.

SISTE INNLEGG

Designed by -