0001

Siste Innlegg

PROGRAM VÅR 2020

4 Sep , 2019  

Vi har gleden av å presentere Den kulturelle sandkassa – et ledd i Nome kommunes kunst- og kultursatsing for de minste barna, fra 1 til 6 år.

Den kulturelle sandkassa er et pilotprosjekt som barnehagene skal være med på de neste årene.

Intensjonen med “Den kulturelle sandkassa” er at barn i førskolealder skal få tilgang på gode kunst- og kulturopplevelser. Denne satsingen har utspring i en holdning om at tidlige kulturopplevelser gir det beste utgangspunktet  for evnen til å forstå og vurdere kunst og kulturuttrykk og for egen kreative utfoldelse.I en treårsperiode skal vi i samarbeid med Oppvekstetaten jobbe for å høyne kvaliteten på, og bidra til høyere frekvens av kunst- og kulturaktivitet i barnehagen.

Under finner dere høstens program med informasjon om de forskjellige aktivitetene.

PROGRAM VÅR 2020

Vi gleder oss til samarbeidet!


SISTE INNLEGG

Designed by -