smittevernveileder

Siste Innlegg

SMITTEVERNVEILEDEREN GITT UT

1 May , 2020  

Smittevernveileder for kulturskolen er nå gitt ut!
Dokumentet kan leses HER.
Selv om kulturskolen i utgangspunktet er en fritidsaktivitet, er det veldig viktig å se kulturskoletilbud i sammenheng med andre kommunale tjenestene ved en gradvis åpning!
Vi er godt forberedt for gjenåpning av kulturskolen og gleder oss stort til å møte igjen våre elever.
Selv om regjeringa på torsdag endret sitt råd om avstand, fra to meter til minst én meter og samtidig åpnet for arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer, skal vi i møte med våre elever forholde oss til anbefalingene i vår egen ROS-analyse som sier to meters avstand.
Her kommer de viktigste punktene om hvordan individuell undervisning i kulturskolen vil foregå i ukene fremover:
  1. Eleven vasker hendene hjemme før eleven drar til kulturskolen.
  2. Eleven venter ved inngangen for å bli hentet av læreren sin.
  3. Læreren følger eleven på egen elevdo for håndvask.
  4. Timen foregår i på forhånd klargjorte undervisningsrom iht kravene i smittevernveilederen.
  5. Eleven vasker hendene etter timen.
  6. Bringing/henting foregår på utsiden av kulturskolens lokaler. 
 Vi har gjennomgått renholdsrutiner og laget lokale renholdsplaner mtp forsterket renhold i perioden frem til sommerferien, og vi kan derfor forsikre våre elever og foresatte på om at det er trygt for barna å gå i kulturskolen.

I perioden fremover vil vi jobbe sammen om å gi barn og unge i Nome kommune en meningsfylt fritid igjen.


SISTE INNLEGG

Designed by -