vanning2

Siste Innlegg

KULTURSKOLEN STENGT!

12 Mar , 2020  

Regjeringen har bestemt å stenge alle skoler og barnehager i Norge fra og med i morgen.
Kulturskolen blir nå med på en skikkelig dugnad mot spredning av koronaviruset.

Det er viktig å understreke at selve undervisningen ikke stopper opp, men at kulturskolen som lærersted stenges. Vi i Nome kulturskole skal, så langt det er mulig, finne andre måter å nå våre elever på, dvs på digitale undervisningsplattformene. Vi skal sette ned en arbeidsgruppe i løpet av dagen og har som mål at vi skal ha på plass et system i de fleste fag allerede fra mandag hvor lærerne har mulighet til å kommunisere med elevene. Målet er at den faglige progresjonen i størst mulig grad holdes oppe, og at elevene deltar i opplæringen hjemmefra.
Elevene vil hovedsakelig få opplæring via undervisningsplattformen «Teams». Vi har allerede opprettet diverse elev-kanaler i «Teams» som Sang, Gitar, Band, Dans, osv. for å kunne legge til rette for alternativ undervisning. Elevene som ikke har tilgang på «Teams» vil kunne delta i opplæringen gjennom andre digitale plattformer.

Arrangementene i kulturskolens regi avlyses. Dette gjelder som eksempel Åpen Scene, Barnas Hjerterom, Den kulturelle Skolesekken, Den kulturelle Spaserstokken, Dansens Dag, m.fl

Vi beklager dette, men regner med at det er forståelse for denne beslutningen sett i lys av dagens situasjon. Ytterligere informasjon vil bli lagt ut på kulturskolens hjemmesiden så snart situasjonen endrer seg.


SISTE INNLEGG

Designed by -